Inube

About us

What is Inube?

Press/Media

Advertisement

Plugins

Contact Us

Agreements

Membership agreement

Revenue sharing agreement

Blogs

Buzz

Inube Story

Links

Yeacon Co. Ltd.

Cybmas Advertising

Conys Redirection

Revenue Sharing Program Agreement

This membership agreement ("Agreement") is a legal agreement between the operator of Inube.com web site, Yeacon Informatics & Software Ltd. ("YEACON"), and the registered Inube user (the "MEMBER") who (wants to join)/(has already joined) the Inube Revenue Sharing Program (the "IRSP"). In the agreement, INUBE speaks for its legal owner, YEACON.

Inube Revenue Sharing Program
IGPP, daha önce Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak INUBE'a kayıt olmuş üyelerin, INUBE'dan edindikleri sitelerine ve/veya my.inube.com'a (Bundan sonra "MY INUBE" olarak belirtilecektir) ekledikleri içeriklerden gelir kazanmalarını amaçlayan bir oluşumdur. INUBE, IGPP'ye kayıt olan ÜYE'lerine, ÜYE'nin eklediği içeriklerin bulunduğu sayfalarda IGPP'ye dahil olan reklam medyalarından sağlanan gelirlerden belirli oranlarda pay verir. Bu reklam medyaları, işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve tanıtılmıştır.
1. About the Agreement
1.1: The MEMBER, who (wants to join)/(has already joined) the IRSP, is agreeing to be bound by all the terms and conditions (the "Terms of Use") of this agreement.
1.2: INUBE dilediği zaman işbu sözleşmeye yeni maddeler ekleme, mevcut maddeleri ise dilediği gibi güncelleme ya da sözleşmeden çıkarma haklarına sahiptir. Yenilenen sözleşmeyi, yürürlüğe girmeden bir hafta önce INUBE, websitesinden yayınlanarak üyelerine duyurur. ÜYE, güncellenen sözleşmeyi kabul etmiyorsa, INUBE yönetimine IGPP üyeliğinin sona erdirilmesi için müracaatta bulunabilir. Yeni sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, taraflar eski sözleşmeden sorumludur.
1.3: INUBE, ÜYE'nin eklediği içeriklerin ÜYE'ye ait olmadığını farkeder ya da bu konuda üçüncü şahıslar tarafından uyarılırsa; bu içerikleri silebilir ve gerekli görürse işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. ÜYE eklediği içeriğin yasal haklarına sahip olmakla yükümlüdür. ÜYE, sisteme eklediği içeriklerle ilgili daha sonra INUBE'dan hak talep edemez, bu içeriklerin INUBE tarafından yayınlanmasına izin vermiş sayılır.
1.4: Gerek INUBE tarafından gerekse ÜYE tarafından, ÜYE'nin INUBE'a kayıt olurken onayladığı Üyelik Sözleşmesi ya da işbu Gelir Paylaşımı Programı Sözleşmesi feshedilirse; ÜYE, bakiyesindeki ödeme hakkı kazanmadığı meblayı talep edemez. Ödeme hakkı, işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
1.5: The MEMBER agrees that all matters arising from or relating to the use and operation of INUBE and INUBE's Revenue Sharing Program shall be governed by the laws of the Republic of Turkey, without regard to conflicts of laws principles.
1.6: ÜYE ya da ÜYE'nin INUBE'daki IGPP üyeliği ile ilgili herhangi bir işlem ya da işbu Gelir Paylaşımı Programı Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesiyle ilgili bildiri ve tebligatlar için, ÜYE'nin INUBE'da kayıtlı e-mail (elektronik posta) adresi yasal adres kabul edilir. ÜYE, bu e-mail adresini değiştirdiği taktirde INUBE'a bildirerek güncellemelidir. Bu e-mail adresine yapılacak herhangi bir bildiri, gönderildiği tarihten en geç 3 (üç) gün sonra ÜYE'ye ulaşmış ve ÜYE tarafından okunmuş kabul edilir.
2. Advertising Spaces
2.1 ÜYE, sitesinde IGPP reklam medyalarına tıklanmasını ziyaretçilerinden talep edemez, reklam medyalarına tıklanmasını cesaretlendirici, teşvik edici ya da zorunlu tutan metinler yazamaz ya da hile içeren yöntemler geliştiremez. ÜYE'nin bu kuralı ihlal ettiği tespit edilirse INUBE düzeltilmesi için uyarabilir ya da uyarmadan işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
2.2 ÜYE'nin kendi sitesine yaptığı ziyaretler veya tıklamalar, Proxy kullanılarak yapılan ziyaretler veya tıklamalar, arama motorları ya da başka özel botlar tarafından yapılan ziyaretler veya tıklamalar IGPP tarafından geçersiz sayılır ve bu geçersiz girişlerden ÜYE kazanç elde edemez.
3. Revenue Sharing Rates and Bonus Earnings
3.1: IGPP'ye kayıt olan ÜYE'ler, INUBE'dan edindikleri internet sitelerinde yer alan IGPP reklam medyalarının IGPP tarafından geçerli sayılan tekil reklam gösterimi sayısı toplamının IGPP tüm ÜYE'leri tarafından yayınlanmış o günkü o IGPP reklam medyasının toplam geçerli tekil gösterim sayısına oranı ile o günkü o IGPP reklam medyasından elde edilen toplam gelirin çarpımının %20'si (yüzde yirmisi) kadar kazanç elde eder.
3.2: IGPP'ye kayıt olan ÜYE'ler, MY INUBE'a ekledikleri içeriklerde yayınlanan IGPP reklam medyalarının IGPP tarafından geçerli sayılan tekil reklam gösterimi sayısı toplamının, MY INUBE'da yayınlanmış o günkü tüm IGPP reklam medyalarının toplam geçerli tekil gösterim sayısına oranı ile MY INUBE'da yayınlanmış o günkü tüm IGPP reklam medyalarından elde edilen toplam gelirin çarpımının %20'si (yüzde yirmisi) kadar kazanç elde eder.
3.3: INUBE, ÜYE'nin MY INUBE'a eklediği kabul edilen her içerik için ÜYE'lerine her içerik için bir defa olmak üzere 0.50$ (elli sent) hediye eder. Bu miktar, ÜYE'nin kazançlarına hediye gelir olarak ilave edilir.
3.4: INUBE dilediği zaman IGPP için ÜYE'leriyle paylaşacağı gelirlerin oranını ya da hediye gelirlerin miktarını değiştirme ya da yürürlükten kaldırma (iptal etme) hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE herhangi bir hak talep edemez, itirazda bulunamaz. Değiştirilen oran ya da miktarlar, yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Daha önceki hakedilmiş kazançlar, eski sözleşmeye tâbidir.
4. About the Payments
4.1: INUBE, ÜYE'lerine, ödeme hakkı kazandıkları ödemeleri banka havalesi yoluyla yapar. ÜYE, başka bir ödeme yöntemi talep edemez.
4.2: ÜYE, IGPP'ye kayıt olduktan sonra, ödemelerini alabilmesi için kimlik bilgilerini, banka hesap bilgilerini ve minimum ödeme tutarını INUBE'a bildirmek zorundadır.
4.3: INUBE, IGPP için minimum ödeme tutarları belirlemiştir. Bunlar, 25$ (yirmibeş amerikan doları) ve 50$ (elli amerikan doları) ve 100$ (yüz amerikan doları)'dır. ÜYE bu minimum ödeme tutarlarından birini seçmek zorundadır. Seçimini INUBE'a bildirmeyen ÜYE'ler için varsayılan minimum ödeme tutarı 25$ (yirmibeş amerikan doları) kabul edilmiştir.
4.4: INUBE, IGPP ödemelerini aylık olarak yapmaktadır.
4.4: IGPP bakiyesinde birikmiş kazançları toplamı minimum ödeme tutarını geçmeyen üyelerin ödemeleri o ay yapılmaz. Biriken tutar bakiyeden silinmez, bir sonraki aya aktarılır.
4.5: Bir aya ait ödeme tutarı, sonraki ayın ilk günü hesaplanır. O ay minimum ödeme tutarını geçen ÜYE'nin ödemesi, hak edilen ödeme olarak kaydedilir. Hak edilen ödeme, onaylandıktan sonra INUBE tarafından YEACON muhasebesine gönderilir. Muhasebeye ulaşan ödeme kaydına göre hak edilen tutar, sonraki ayın 15. (onbeşinci) gününden itibaren 10 (on) gün içerisinde yapılır.
4.6: INUBE, ÜYE'nin IGPP'de gördüğü ödeme hakkı kazanılmış miktardan herhangi bir kesinti yapmaz. Stopaj ve varsa diğer vergiler, banka havale ücretleri INUBE yani YEACON tarafından karşılanır. Ödeme ve vergilerin dahil olduğu bir makbuz hazırlanır. Bu makbuzun elektronik kopyası ÜYE'ye e-mail (elektronik posta) adresi yoluyla gönderilir. Eğer ÜYE talep ederse, bu talebini yazılı olarak bildirmek ve gerekli posta ücretlerini karşılamak suretiyle bu makbuzu INUBE'dan posta yoluyla talep edebilir.
5. About the Service
5.1: En az 1 (bir) yıl süreyle ödemeye hak kazanamamış ÜYE'nin işbu Gelir Paylaşımı Programı Sözleşmesi tek taraflı olarak INUBE tarafından feshedilir ve ÜYE'nin hesabında birikmiş ödenmeye hak kazanmamış bakiye INUBE'a devredilir. Bu durumda üye herhangi bir hak talep edemez.
5.2: INUBE dilediği zaman IGPP hizmetine son verme hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE herhangi bir hak talep edemez.

ÜYE, kayıt işleminin tamamlandığı andan itibaren; işbu Gelir Paylaşımı Programı Sözleşmesi'nde yer alan açıklamaların ve maddelerin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, üye olurken verdiği bilgilerin tümünün doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.